Affärsidé

Fem Hjärtan Fastigheter är ett modernt och dynamiskt fastighetsbolag i sydvästra Sverige. Med starkt fokus på våra hyresgästers önskemål äger, förvaltar och utvecklar vi våra fastigheter. Vi erbjuder marknaden kommersiella lokaler (butiker och kontor) och bostäder med krav på hög kvalitet, hållbarhet och tillgänglighet. Vi förvaltar och utvecklar vårt fastighetsbestånd med engagerad och yrkesskicklig egen personal.

Ägarna

Det norskägda fastighetsbolaget Fem Hjärtan med huvudkontor i Halmstad är en privat fastighetskoncern med basen i södra Sverige. Namnet Fem Hjärtan har inte enbart en nära koppling till ägarkonstellationen, utan står också för våra fem ledstjärnor – långsiktighet, ansvar, kundorientering, lyhördhet och nyfikenhet.