Hushåll med vatten

Grundvattennivårena är oroväckande låga
– var rädd om dricksvattnet!

Under en lång tid har det inte regnat eller snöat tillräckligt för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på. Det kan komma att gälla bevattningsförbud under våren.

Hallandsposten