Trelleborg

Fem Hjärtan satsar på bostadsutveckling i Trelleborg

Fem Hjärtan har förvärvat projekt/mark i Trelleborg på Johan Kocksgatan – Hedvägen för byggnation av bostäder.

Detaljplanearbete pågår. På tomten kan det byggas 120-130 lägenheter med upplåtelseform enl. senare.

Inom samma kvarter skall det även byggas äldreboende och produktionen utförs i samarbete med MTA Bygg.

för mer information om projektet kontakta oss gärna info@femhjartan.se