Lilla Torg

Fem Hjärtan har genomfört en bytesaffär med Halmstad kommun och därigenom erhållit den obebyggda tomten Karl XI 7 vid Lilla Torg i centrala Halmstad. Där avser Fem Hjärtan uppföra en ny fastighet om 7.500-8.000 kvadratmeter. Det blir en kombination av handel i nedre plan och kontor samt bostäder i de övre av totalt fyra våningsplan.

För mer information kontakta oss gärna: info@femhjartan.se

Lilla Torg Karl XI

Lilla Torg Karl XI