Österskans

Fem Hjärtan får markanvisning för stor hotellsatsning i Halmstad

Byggnadsnämnden i Halmstad kommun har beslutat att teamet Nya Sammanhang där Fem Hjärtan ingår som fastighetsägare är vinnare i den markanvisningstävling som kommunen utlyst för Österskans vid Nissans östra strand. Teamet som består av Fem Hjärtan Fastigheter, Serneke, White Arkitekter och Winn Hotel Group presenterade det bästa förslaget i kombination med en stark gruppsammansättning av fastighetsägare, entreprenör, arkitekt och hotelloperatör.

Genom flytten av bussterminalen till nya resecentrum öppnas möjligheter att omskapa Österskans från trafikplats till en central mötesplats i staden. Förslaget omfattar en 16-våningars hotellbyggnad som, förutom cirka 200 hotellrum, inrymmer saluhall, restauranger, spa-anläggning och konferenslokaler. Placeringen vid Nissans strand utnyttjas i förslaget genom ett publikt trädäck som sträcker sig från hotellet ner mot vattnet och fortsätter i ett gångstråk mot Picassoparken.

Här finns möjligheten att skapa en ny attraktiv mötesplats i ett fantastisk centralt och fint läge. Detta kommer bli en attraktiv destination för både boende i Halmstad samt externa besökare och ett stort tillskott till stadskärnan, säger Peter Jacobsson som ansvarar för Fem Hjärtan Fastigheter.

I teamet ingår Winn Hotel Group och koncernchefen Anders Junger ser stora möjligheter att skapa framtidens hotell.

Halmstad är en fantastisk trevlig stad. För Winn Hotel Group är en ära att nu få vara med när staden tar ett nytt steg. Vi ska tillsammans med de andra aktörerna skapa ett unikt hotell. För oss är alltid mötesplats i ordets rätta bemärkelse det centrala i vårt arbete. Här ska gäster och halmstadsbor mötas. Varje vecka, varje dag, varje timme. Jag ser enorma möjligheter. Min erfarenhet från ett liv i hotellbranschen säger att det här kommer att bli väldigt, väldigt bra, säger Anders Junger, koncernchef Winn Hotel Group.

I och med denna marktilldelningen kommer Fem Hjärtan Fastigheter få stor påverkan på utvecklingen av innerstaden i Halmstad säger Bernhard Magnussen som är styrelseordförande i Fem Hjärtan. Detta projektet tillsammans med vårt utvecklingsprojekt på Lilla Torg i centrala Halmstad är två stora projekt som kommer bidra till Halmstads utveckling för både människor och affärsliv vilket är fantastiskt roligt, spännande och ansvarsfullt.

För mer information, kontakta:
Bernhard Magnussen     +47 907 70 317
Peter Jacobsson             +46 733 755 610