Vi skapar nya möjligheter

Fem Hjärtan Fastigheter är en norskägd privat fastighetskoncern med huvudkontor i Halmstad. Vi som fastighetsbolag vill aktivt skapa långsiktiga värden för alla parter genom att ansvarsfullt utveckla våra befintliga fastigheter genom förvärv, förädling samt avyttring.

Vårt främsta uppdrag är att hitta långsiktiga lösningar för våra hyresgästers behov, vilket möjliggör goda affärer. Vi förenklar samarbetet med våra hyresgäster genom att vara handlingskraftiga, snabba och närvarande. Vi ligger gärna i framkant, tänker i nya banor och vill helt enkelt vara lätta att ha att göra med.

Välkommen till Fem Hjärtan Fastigheter!