Landskrona

Fastighetsägaren Klättermustvåan AB har i samråd med Landskrona kommun valt att pröva möjligheten att förtäta den fastigheten. Både samhälle och fastighetsägare ser positivt på möjliga förtätningar, dvs att man kan bygga mer på tomter som redan är bebyggda och därmed utnyttja befintlig infrastruktur på ett mer effektivt sätt.

Fastighetsägarens ambition är också att få till en blandad bebyggelse som kan bestå av både hyres- och bostadsrätter och eventuellt egnahemsbostäder.

För mer information kontakta oss gärna: info@femhjartan.se