Fiskaregatan 2

Fem Hjärtan har utökat sin koncern med en fastigheter i Halmstad.

4065,5 kvm fastighet på Fiskaregatan 2. Förvaltning av den kommer ske genom Fasttek AB

Övertaget skedde 1/10-2020

Ägaren av fastigheten är dotterbolaget Fem Hjärtan Fiskaregatan AB.

Vi önskar de befintliga hyresgästerna välkommen till koncernen.