Thulins Trädgård

Bygget löper på helt enligt plan. Nu är snart bägge huskropparna helt på plats.
För mer information besök gärna projekts egna hemsida här>>