Fem Hjärtan Holding avyttrar tio fastigheter till Hemfosa Fastigheter

2017-06-09

Beståndet omfattar totalt cirka 57 800 kvm där samtliga fastigheter är belägna mycket centralt i Halmstad. Merparten är kontorsfastigheter med samhällshyresgäster och 66 procent av de totala hyresintäkterna i portföljen kommer från offentliga hyresgäster. De tre största hyresgästerna är Halmstad kommun, Skatteverket och Länsstyrelsen i Halmstad som tillsammans står för 38 procent av hyresintäkterna.

Fem Hjärtan är glada över att kunna lämna över fastigheterna till en välrenommerad specialist på förvaltning av lokaler med offentliga verksamheter i. Samtidigt skapar försäljningen mycket goda förutsättningar för Fem Hjärtan Holding att satsa vidare på fler fastighetsinvesteringar inom kontor, vård och bostäder inom regionen. Fem Hjärtan Holding kommer initialt att starta upp nybyggnad av ett centrumkvarter i Halmstad och flertalet bostadsprojekt i Skåne.

Pangea Property Partners har varit rådgivare åt Fem Hjärtan Holding i transaktionen.

 

För mer information vänligen kontakta:

Peter Jacobsson
VD Fem Hjärtan Holding AB
035 – 710 02 99
peter.jacobsson@femhjartan.se