Ägarbyte av fastigheter

Fem Hjärtan fastigheter har per 1/10 sålt fastigheten där ni är hyresgäst till Hemfosa
Fastigheter AB. I stort sett hela fastighetsbeståndet som säljs har byggts om,
renoverats och utvecklats under Fem Hjärtans ägo och det har gjorts tillsammans
med er. Vi vill därför med detta utskick tacka för ett trevligt och utvecklande
samarbete under åren som har gått och samtidigt önska fortsatt lycka till med
verksamheten under ny hyresvärd.

Framtida förvaltning kommer till stor del ske med samma personal lika tidigare och
ägarbytet kommer därför påverka er minimalt. Den nya ägaren återkommer inom kort
med kontaktuppgifter och övrig information.

Med vänlig hälsning
Peter Jacobsson
Fem Hjärtan Fastigheter

PDF>>