HEMFOSA

Information från ny fastighetsägare i Halmstad

Vi på Hemfosa Fastigheter AB är glada över att få informera er om att vi från och med 1 oktober 2017 har förvärvat den fastighet där ni är hyresgäst.
Hemfosa kommer i samband med detta öppna kontor i Halmstad där förvaltare Johanna Johnsson och teknisk förvaltare Lasse Svensson kommer att vara kontaktpersoner för frågor rörande er fastighet och avtal.

Johanna Johnsson 073-375 56 11 johanna.johnsson@hemfosa.se
Lasse Svensson 073-375 56 16 lasse.svensson@hemfosa.se

Postadress/besöksadress:
Hemfosa Fastigheter AB
Seminariegatan 2
302 96 Halmstad

Hemfosa har i samband med tillträdet tecknat avtal med nystartade driftsbolaget FASTTEK AB. Ni kommer därmed även framöver ha samma kontaktpersoner, Joakim Ivarsson och Ilija Jovic för driftsfrågor i er fastighet.

Joakim Ivarsson: 073-375 56 17 joakim.ivarsson@fasttekab.se
035-710 02 97
Ilija Jovic: 073-375 56 19 ilija.jovic@fasttekab.se
Felanmälan görs till: 035-320 30 felanmalan@fasttekab.se

Vid akuta ärenden, dygnet runt:
Fastighetsjour: 010-20 70 700 T.o.m. 6 oktober 2017
Fastighetsjour: 010-151 18 20 Fr.o.m. 7 oktober 2017

Hyresavi kommer från kvartal 1 2018 att skickas via Newsec.

Hemfosa Fastigheter AB grundades 2009 och är den näst största privata fastighetsägaren av samhällsfastigheter i Sverige samt det enda börsnoterade fastighetsbolaget med den inriktningen. Specialiseringen på samhällsfastigheter ger oss en unik position på våra marknader Sverige, Norge och Finland. Hemfosas norska och finska fastighetsbestånd består uteslutande av samhällsfastigheter medan beståndet i Sverige även innehåller övriga kommersiella fastigheter, främst kontor och logistik- och lagerfastigheter.

Läs gärna mer på www.hemfosa.se
Om ni har frågor är ni alltid välkomna att kontakta mig.
Vänliga hälsningar,
Jessica Thornander
Regionchef Väst
070-691 02 32
jessica.thornander@hemfosa.se

PDF>>