Thulins trädgård

Byggen står nu klar och alla hyresgäster är inflyttade.
Vi önskar alla hyresgäster välkomna.

Och vi tackar MTA för ett gott samarbete.
Nu siktar vi på nya projekt.