Ägarbyte Vejbystrand

Vi på Fem Hjärtan Fastigheter har per 3/7-2018 sålt fastigheterna på Tångvägen i Vejbystrand.
Ny ägare är Järneken Fastighetsförvaltning.
Vi vill därför tacka för denna tiden.

Utskickade hyresavier för kvartal 2 (juli, augusti och september) ska ni betala som vanligt.

 

Med vänlig hälsning

Peter Jacobsson