Ägarbyte Eslöv

Vi på Fem Hjärtan Fastigheter har per 1/11-2018 sålt fastigheterna på Lars Otterstedts väg 2-8 i Eslöv
Ny ägare är Heimstaden
https://heimstaden.com/
Vi vill därför tacka för denna tiden.

Med vänlig hälsning

Peter Jacobsson